KAZRUS

...

Ы. Алтынсариннің ертегілері мен әңгімелері

Сказки и рассказы Ы. Алтынсарина

Fairy tales and stories by Y. Altynsarin

KAZ:

«Қазақстан халқының ертегілері» топтамасы аясында жарық көрген бұл басылымға қазақ халқының ұлы ағартушысы, қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы Ы. Алтынсариннің ертегілері мен балаларға арналған шағын көлемді әңгімелері ұсынылып отыр.

Жинаққа енгізілген ертегілер мен танымдық әңгімелер жас ұрпақтың бойына рухани құндылықтарды қалыптастыруға оң ықпал етіп, адамгершілік ізгі қасиеттерге тәрбиелейді.

RUS:

В настоящем издании из серии «Сказки народа Казахстана» представлены сказки и небольшие рассказы для детей выдающегося казахского просветителя, основателя казахской детской литературы Ы. Алтынсарина.

Сказки и поучительные рассказы, включенные в данную книгу, способствуют развитию у подрастающего поколения духовных и нравственных ценностей.

ENG:

Fairy tales and short stories for children of the prominent Kazakh enlightener, founder of Kazakh children's literature Y. Altynsarin are represented in genuine edition of "Fairy tales of the people of Kazakhstan" series.

The fairy tales and short stories contribute to the development of spiritual and moral values in the younger generation.

ISBN: 978-601-80198-4-5

Язык: Казахский, Русский, Английский


Электронды кітап: 500.00

В корзину


Қағаз кітап: 1500.00

В корзину

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Санат
Мұғалім көмек
Мұғалімдер кітапханасы
Қазақстан халықтарының ертегілері
Білім берудегі инновация

Жалпы
Біз туралы
Ынтымақтастық
Ақы төлеу және жеткізу
Байланыс
Менің аккаунтым
Профилі
Тапсырыстар
Таңдаулы© Copyright 2018 - 2019
Janabilim.kz
ТОО «Jan’a bilim»