KAZRUS

...

Ы. Алтынсариннің ертегілері мен әңгімелері

Сказки и рассказы Ы. Алтынсарина

Fairy tales and stories by Y. Altynsarin

KAZ:

«Қазақстан халқының ертегілері» топтамасы аясында жарық көрген бұл басылымға қазақ халқының ұлы ағартушысы, қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы Ы. Алтынсариннің ертегілері мен балаларға арналған шағын көлемді әңгімелері ұсынылып отыр.

Жинаққа енгізілген ертегілер мен танымдық әңгімелер жас ұрпақтың бойына рухани құндылықтарды қалыптастыруға оң ықпал етіп, адамгершілік ізгі қасиеттерге тәрбиелейді.

RUS:

В настоящем издании из серии «Сказки народа Казахстана» представлены сказки и небольшие рассказы для детей выдающегося казахского просветителя, основателя казахской детской литературы Ы. Алтынсарина.

Сказки и поучительные рассказы, включенные в данную книгу, способствуют развитию у подрастающего поколения духовных и нравственных ценностей.

ENG:

Fairy tales and short stories for children of the prominent Kazakh enlightener, founder of Kazakh children's literature Y. Altynsarin are represented in genuine edition of "Fairy tales of the people of Kazakhstan" series.

The fairy tales and short stories contribute to the development of spiritual and moral values in the younger generation.

ISBN: 978-601-80198-4-5

Язык: Казахский, Русский, Английский


Қағаз кітап: 1700.00

В корзину

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.


В подарочном экземпляре на форзаце может быть помещен ваш текст (например такой):

Айналайын Ару мен Айгерім!

Сендер бүгін ата-бабамыз ежелден аңсаған бақытты заманда өмір сүріп жатырсыңдар. Өмір болған соң оның қызығымен қатар қиындығы да кездеседі. Оған да дайын болу керек. Осы орайда ұлы ағартушымыз Ыбырай Алтынсариннің мына ұлағатты сөздері жадыларыңда жүрсін:

«Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Су шыққан жерге біреу қазандай бір тасты ойып мынадай жазу жазыпты:

«Болсаң, осы бұлақтай бол», — деп. Үш жолаушы бұлақтан су ішіп қанған соң жазуды оқыпты. Біреуі саудагер екен, ол айтыпты:

– Бұл жазылған ақылды сөз екен, бұлақ күн-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара кеңейіп, үлкейеді, бұған басқа бұлақтар құйып, сөйтіп үлкен өзен болып кетеді. Мұның мұраты – «Адам, тынбай қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең сен де зорайып мұратыңа жетесің» дегені деп білемін, – дейді.

Екінші жолаушы молда екен, ол басын шайқап:

– Бұл жазудың мағынасы: бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, сусағанның сусынын қандырады, ол үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, адамға: біреуге жақсылық жасасаң, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, – дейді.

Үшінші жолаушы жас жігіт екен, ол біраз ойланып, былай депті:

– Егер бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен хайуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта дегені шығар, — дейді».

Сендер де осындай әділ де таза болыңдар, өмірлерің баянды болсын!

Атаң Жарас ЕскенұлыСанат
Мұғалім көмек
Мұғалімдер кітапханасы
Қазақстан халықтарының ертегілері
Білім берудегі инновация

Жалпы
Біз туралы
Ынтымақтастық
Ақы төлеу және жеткізу
Байланыс
Менің аккаунтым
Профилі
Тапсырыстар
Таңдаулы© Copyright 2018 - 2019
Janabilim.kz
ТОО «Jan’a bilim»