KAZRUS

...

Ақылман мен туралы ғылым

О разуме и науке

ON INTELLECT AND SCIENCE

KAZ:

Әбу Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад әл-Фарабидің «Ақыл мен ғылым туралы» бұл кітабына оның кіріспесі мен төрт трактаты: «Ақыл [сөзінің] мағынасы жайында», «Химия өнерінің қажеттілігі туралы», «Адамның дене мүшелеріне қатысты Аристотельмен келіспеушілікке орай Галенге қарсылық туралы» және «Ғылымды жіктеу туралы» еңбектері еніп отыр.

Аталған кітапқа «Әл-Фараби. Ақыл мен ғылым туралы» (Алматы, 1975 ж.) араб тілінен аударылған басылым негізге алынды.

«Ұлы даланың тарихи тұлғалары» атты топтамасының кітабі IX ғасырда өмір сүрген ұлы философтың идеяларын тарату мақсатында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде шығарылып отыр және барша оқырман қауымға арналады.

RUS:

В книгу Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби «О разуме и науке» включены введение и четыре трактата: «О значениях [слова] разум», «О необходимости искусства химии», «О возражении Галену по поводу его разногласий с Аристотелем относительно органов человеческого тела», «О классификации наук». В основу данной книги легло издание «Аль-Фараби. О разуме и науке» (Алма-Ата, 1975 г.),переведенное с арабского языка.Книга из серии «Исторические личности Великой степи» переиздана с целью распространения идей великого философа IX века на трех языках – казахском, русском, английском и адресована широкому кругу читателей.

ENG:

The book of Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi “On Intellect and Science” includes the introduction and four treatises: “About the Values of [Words] Intellect”, “About the Necessity of the Art of Chemistry”, “On the Objection to Galen, regarding His Disagreements with Aristotle, about the Organs of the Human Body”, “About the Classification of the Science”.

The book is based on the publication of Al-Farabi. “On Intellect and Science” (Alma-Ata, 1975), translated from Arabic.

The book was reprinted to disseminate the ideas of the great philosopher of IX century in three languages – Kazakh, Russian and English and is addressed to a wide range of readers.

ISBN: 978-601-984-8

Автор: Аль-Фараби

Язык: Казахский, Русский, Английский


Қағаз кітап: 1130.00

В корзину

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.


В подарочном экземпляре на форзаце может быть помещен ваш текст (например такой):

Айналайын Ару мен Айгерім!

Сендер бүгін ата-бабамыз ежелден аңсаған бақытты заманда өмір сүріп жатырсыңдар. Өмір болған соң оның қызығымен қатар қиындығы да кездеседі. Оған да дайын болу керек. Осы орайда ұлы ағартушымыз Ыбырай Алтынсариннің мына ұлағатты сөздері жадыларыңда жүрсін:

«Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Су шыққан жерге біреу қазандай бір тасты ойып мынадай жазу жазыпты:

«Болсаң, осы бұлақтай бол», — деп. Үш жолаушы бұлақтан су ішіп қанған соң жазуды оқыпты. Біреуі саудагер екен, ол айтыпты:

– Бұл жазылған ақылды сөз екен, бұлақ күн-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара кеңейіп, үлкейеді, бұған басқа бұлақтар құйып, сөйтіп үлкен өзен болып кетеді. Мұның мұраты – «Адам, тынбай қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең сен де зорайып мұратыңа жетесің» дегені деп білемін, – дейді.

Екінші жолаушы молда екен, ол басын шайқап:

– Бұл жазудың мағынасы: бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, сусағанның сусынын қандырады, ол үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, адамға: біреуге жақсылық жасасаң, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, – дейді.

Үшінші жолаушы жас жігіт екен, ол біраз ойланып, былай депті:

– Егер бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен хайуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта дегені шығар, — дейді».

Сендер де осындай әділ де таза болыңдар, өмірлерің баянды болсын!

Атаң Жарас ЕскенұлыСанат
Мұғалім көмек
Мұғалімдер кітапханасы
Қазақстан халықтарының ертегілері
Білім берудегі инновация

Жалпы
Біз туралы
Ынтымақтастық
Ақы төлеу және жеткізу
Байланыс
Менің аккаунтым
Профилі
Тапсырыстар
Таңдаулы© Copyright 2018 - 2019
Janabilim.kz
ТОО «Jan’a bilim»